Forsikringsvilkår

Forsikringsvilkår

Publisert av Trygve O. Schjerpen den 18.02.23.

Vi er i forhandlinger med If forsikring om endrede vilkår på våre utøverforsikringer. Vi aksepterer ikke at If forsikring henviser til regelverk fra Norges Idrettsforbund når vi ikke er medlem der. Som sikkert alle har sett så begrenser NBF/NMF sine utøveres forsikring så den ikke gjelder ved deltagelse på treninger/arrangementer i vår regi. Dette vil vi få prøvet lovligheten av. NMK ønsker å forholde seg til alle 3 forbund, klubbene i NMK er selvstendige rettssubjekter og kan selv velge hvilket forbund de skal drive aktivitet under.

Vi har nå fått på plass klubbmedlemskap med ansvarsforsikring for mc.

Prisene er:

klubb med 0 – 24 medlemmer kr 2.500,-
25 – 49 medlemmer kr 5.000,-
50 – 99 medlemmer kr 7.500,-
over 100 medlemmer kr 10.000,-.

Vår ansvarsforsikring mc har de samme dekninger og vilkår som vår ansvarsforsikring bil.»