Forsikringsvilkår

Forsikringsvilkår

Publisert av Trygve O. Schjerpen den 05.07.24.

Vi er i forhandlinger med If forsikring om endrede vilkår på våre utøverforsikringer. Som sikkert alle har sett så begrenser NBF/NMF sine utøveres forsikring så den ikke gjelder ved deltagelse på treninger/arrangementer i vår regi. Dette vil vi få prøvet lovligheten av. NMK ønsker å forholde seg til alle 3 forbund, klubbene i NMK er selvstendige rettssubjekter og kan selv velge hvilket forbund de skal drive aktivitet under.

Vi har nå fått på plass klubbmedlemskap med ansvarsforsikring for mc.

Prisene er:

klubb med 0 – 24 medlemmer kr 2.500,-
25 – 49 medlemmer kr 5.000,-
50 – 99 medlemmer kr 7.500,-
over 100 medlemmer kr 10.000,-.

Vår ansvarsforsikring mc har de samme dekninger og vilkår som vår ansvarsforsikring bil.»