Motorsport Norge

Motorsport Norge

Publisert av Trygve O. Schjerpen den 09.06.22.

Motorsport Norges formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet på tvers av grener og nivå, innenfor trygge rammer i dagens regelverk. 

Motorsport Norge skal eies og styres av medlemmene. Arrangører, utøvere og medlemmer skal være med å påvirke fremtiden og utviklingen til MN. Forbundet skal være en serviceorganisasjon for og av utøvere og gjøre det enklere, innenfor sikre rammer, å arrangere og delta på motorsportaktivitet i Norge.

Motorsport Norge - Motorsport for alle.