Tilbake

Engangslisens - Banedag

150.00 kr

Opplysninger

Lisensen gjelder kun medlemmer av norsk folketrygd. Lisensen er kun gyldig for arrangementer som gjennomføres i samsvar med MN`s regelverk.

Ulykkesforsikringen har en maksimal ytelse ved invaliditet på kr 1.500.000,-. Utbetaling ved dødsfall er kr 250.000,-. Maksimal dekning av behandlingsutgifter er kr 25.000,-. Egenandel kr 1.000,-.

Alle lisensierte utøvere er dekket av en ansvarsforsikring som tegnes av den aktuelle arrangør, som må være godkjent av MN. Ansvarsforsikringen dekker skade på f.eks funksjonær eller tilskuer. I tillegge er alle dekket av bilansvarsforsikringen som dekker ansvaret ovenfor tredjemann som bilen måtte forårsake.

Ved kjøp av denne lisensen erklærer jeg at jeg deltar på eget ansvar og risiko. Jeg vil ikke gjøre ansvar gjeldene ovenfor MN, arrangør, funksjonærer eller andre deltagere. Jeg er økonomisk ansvarlig for skader jeg måtte påføre baneanlegget. Jeg plikter å delta på førermøte.