Tilbake

Engangslisens - MC

100.00 kr

Opplysninger

Lisensen gjelder kun medlemmer av norsk folketrygd. Lisensen er kun gyldig for arrangementer som gjennomføres i samsvar med MN`s regelverk.

Ulykkesforsikringen har en maksimal ytelse ved invaliditet på kr 150.000,-. Utbetaling ved dødsfall er kr 50.000,-.

Alle lisensierte utøvere er dekket av en ansvarsforsikring som tegnes av den aktuelle arrangør, som må være godkjent av MN. Ansvarsforsikringen dekker skade på f.eks funksjonær eller tilskuer.

Ved kjøp av denne lisensen erklærer jeg at jeg deltar på eget ansvar og risiko. Jeg vil ikke gjøre ansvar gjeldene ovenfor MN, arrangør, funksjonærer eller andre deltagere. Jeg er økonomisk ansvarlig for skader jeg måtte påføre baneanlegget. Jeg plikter å delta på førermøte.